Περιβάλλον Εργαστηρίου

Factory full view 1
Administrative Area

Διοικητική Περιοχή

Packaging workshop 1

Εργαστήριο συσκευασίας 1

Packaging workshop 2

Εργαστήριο συσκευασίας 2

workshop 1

εργαστήριο 1

workshop 2

εργαστήριο 2

road

Εξωτερικός τοίχος φυτών

Mechanics

Μηχανική

workshop

Εκθεσιακό χώρο

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507