Αμερική

 • 9DK OF NEWYORK

  9DK OF NEWYORK

  Όνομα έργου: 9 DEKALB AVB
  Προμηθευτής Μεταλλικών Εργασιών: JKL Hardware Co., Ltd
  Χρόνος Προμήθειας Έργου: 2020 (Ημιτελές)
  Περιεχόμενο Έργου: Διακοσμητικά στοιχεία από λαμαρίνα τοίχου κουρτινών για ολόκληρο κτίριο
  Χαρακτηριστικά έργου: Το τεμάχιο εργασίας είναι μακρύ, χρειάζεται μεγάλη μηχανή λέιζερ και μεγάλη μηχανή κάμψης.Υψηλές απαιτήσεις ανοχής και υψηλή απαίτηση επιμετάλλωσης.